“Pocket Wifi”

พื้นที่บริการสื่อสารของพ็อกเก็ตไวไฟ

ข้อดีของการใช้ Pocket Wifi นั้นคือ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนข้อมูลอินเตอร์เน็ต แต่ถ้าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ระหว่างการใช้งานอยู่นั้น ต้นเหตุส่วนมากเกี่ยวกับ “สถานที่ใช้งาน”
 
พื้นฐานเบื้องต้นของการใช้ Pocket Wifi คือ พื้นที่ให้บริการ
ข้อสำคัญที่สุดในการทำสัญญาใช้บริการ Pocket Wifi นั้น คือข้อเกี่ยวกับ “พื้นที่ให้บริการ” ถึงแม้จะมีจำนวนข้อมูลอินเตอร์เน็ตมากแค่ไหน แต่ถ้าหากอยู่นอกพื้นที่บริการ ก็เปล่าประโยชน์ ถ้ายกตัวอย่างการใช้ Pocket Wifi ในรถไฟชินคันเซ็นนั้นจะเข้าใจง่ายมากๆ เนื่องจากระหว่างที่เรากำลังเคลื่อนที่อยู่นั้น มีหลายครั้งที่สัญญาณขาด และสถานะการสื่อสารไม่เสถียร  เพราะเรากำลังเคลื่อนที่เข้าๆออกๆแต่ละพื้นที่ให้บริการ นั่นเอง
เพราะเหตุนี้ หากต้องการใช้อินเตอร์เน็ตจาก Pocket Wifi อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบพื้นที่ให้บริการของผู้ให้บริการเครือข่ายแต่ละเจ้าก่อนทำการเช่า Pocket Wifi นั้น สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้จะอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ก็อาจจะยังสามารถรับสัญญาณอ่อนๆได้ แต่เพื่อการใช้งานอย่างราบรื่นนั้น จะดีที่สุดถ้าใช้งาน Pocket Wifi ภายในพื้นที่ให้บริการ
 
ความแรงของระบบอินเตอร์เน็ตไม่เท่ากัน ถึงแม้อยู่ในพื้นที่ให้บริการ
ถึงแม้จะอยู่ภายในพื้นที่ให้บริการที่แต่ละผู้ให้บริการเครือข่ายระบุไว้ก็ตาม ความเร็วอินเตอร์เน็ตนั้นไม่เท่ากันเสมอ ทุกที่ทุกเวลา เป็นผลจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของคลื่นวิทยุสื่อสาร ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีสิ่งกีดขวางเช่นอาคารขนาดใหญ่ หรือรางรถไฟ คลื่นก็จะสะท้อนกับสิ่งกีดขวางเหล่านี้ก่อนที่จะมาถึงเรา เพราะเหตุนี้ ยิ่งถ้ามีการสะท้อนมากครั้งขึ้นเท่าใด สัญญาณก็จะค่อยๆอ่อนลงมากขึ้นเท่านั้น และความเร็วอินเตอร์เน็ตก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย
นอกจากนี้ ถ้าเราออกห่างจากเสาส่งสัญญาณ สัญญาณก็จะอ่อนลงเองโดยธรรมชาติตามคุณสมบัติเฉพาะของคลื่นวิทยุสื่อสาร เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ระบบอินเตอร์เน็ตจะอ่อนได้ถ้าเราอยู่ภายในอาคารที่ก่อให้เกิดการสะท้อนของคลื่นสัญญาณได้ง่าย หรืออยู่ในป่าลึกห่างไกลจากเสาสัญญาณ ถึงแม้ว่าจะยังคงอยู่ภายในพื้นที่ให้บริการก็ตาม